De historie van Harmonie St. Agatha Grathem

Opgericht in 1881

Harmonie St. Agatha werd in 1881 in het leven geroepen door Schutterij St. Severinus. Waarschijnlijk ontstond het uit een amateuristische muziekvereniging genaamd “Houtere Muziekske”. Dankzij een koopman uit Luik was er geld voor een instrumentarium om serieus mee aan de slag te gaan. Destijds was het een fanfare, die in 1923 werd omgezet in een harmonie.

De eerste repetitie en het eerste optreden vonden plaats in 1883. In 1908 nam het korps voor het eerst deel aan een concours. Eind 1941 werd besloten de harmonie voorlopig “rustend” te verklaren, vanwege een aantal dienstplichtige leden. In april 1945 werden de repetities hervat en spoedig waren de financiën en het ledenaantal weer op peil. Sinds de jaren vijftig heeft de harmonie regelmatig eerste prijzen behaald op meer dan vijftien concoursen.

Begin jaren zestig werd het damescomité opgericht. In eerste instantie hielden zij zich bezig met de uniformen van de harmonie. Al snel kwamen daar de (financiële) zorg voor instrumenten, de voorbereiding voor de Ceciliafeesten en andere taken bij. De bijdrage van deze dames is nog steeds onmisbaar voor de harmonie.

Sinds 1975 organiseert de harmonie jaarlijks de bezichtiging van Kasteel Oud Buggenum in Grathem. De eigenaar van het kasteel, professor Helmut Hentrich, was een grote steun voor de harmonie en werd er beschermheer van.

Uit de harmonie zijn verschillende andere verenigingen ontsproten. Doordat jaarlijkse carnavalsconcerten werden aangevuld met cabaret en toneel ontstond toneelvereniging “Genesius”.

Na de Tweede Wereldoorlog mochten gekostumeerde carnavalsfeesten met dansmuziek georganiseerd worden. Tijdens zo’n carnavalsbal in 1949 werd spontaan een prins gekozen, waarna de harmonie de eerste Raad van Elf koos uit eigen leden. Hiermee was carnavalsvereniging “De Foekepotters ” geboren, vernoemd naar het symbool van de Grathemse carnaval.

Ook “Boerekapel Door Diek en Dun” is begonnen binnen de harmonie. Vanaf de jaren dertig werd bij verscheidene activiteiten een ensemble samengesteld uit leden van de harmonie, dat dansmuziek speelde. Dat gebeurde ook bij de carnavalsbals. Kort na de oprichting van de carnavalsvereniging werd de kapel gevormd, waarvan de huidige naam voor het eerst werd vermeld in 1958.  Ook “Door Diek en Dun” is nog steeds actief.

Repetitieavond

Harmonie

Donderdagavond 19.45 - 21.45

Jeugdharmonie

 Donderdagavond 18.45 - 19.45

Repetitielocatie

Meeting Point Nassaurie

Nassauplein 12
6096 AZ Grathem

Contact-info

Secretariaat

Notaris Philipp Houbenstraat 17
6096 CJ Grathem