1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Harmonie St. Agatha Grathem

Hartelijk welkom op onze website.

Als voorzitter van Harmonie St Agatha heet ik u van harte welkom op onze site. In dit kleine stukje tekst zal het niet gaan over oprichting, jaartallen en gebeurtenissen. Hiervoor verwijs ik graag naar de rubriek “historie” elders op deze site.

Grathem is één van de 16 kernen binnen de gemeente Leudal en heeft met ±1750 inwoners een rijk verenigingsleven. Dit maakt het voor elke vereniging extra moeilijk om het ledenaantal op peil te houden. Het is daarom niet zo vreemd dat ik juist hier, iets wil vertellen over één van onze belangrijkste doelstellingen.

Wij willen jong en oud laten genieten van de blaasmuziek, actief betrekken en liefst binden aan de harmonie. De invulling van activiteiten die hier mee te maken hebben is continu punt van aandacht. Het zal duidelijk zijn dat de repertoirekeuze voor ons gezelschap, dat voornamelijk uit jonge muzikanten bestaat, hierin een belangrijke factor is. Zo is ervoor gekozen dat de jeugd in opleiding, vanaf blokfluit en nog voor het behalen van hun eerste diploma, al regelmatig tussen ervaren muzikanten zit in het korps. Het komt hun opleiding en motivatie zeer ten goede. Ze krijgen hierdoor het gevoel er bij te horen en dat ze daadwerkelijk al samen muziek kunnen maken. Natuurlijk ligt op deze momenten muziek op de lessenaar die voor iedereen leuk en speelbaar is.

Een ander voorbeeld van mensen actief bij de harmonie betrekken is dat wij voor bepaalde concerten samenwerking zoeken met bandjes, zangers, zangeressen en drumband uit onze gemeenschap. Dat wij hierbij mogen rekenen op ruime belangstelling is voor ons het bewijs dat de gekozen manier van werken waardering vindt. Verder is de harmonie, mede door het opluisteren van allerlei activiteiten en plechtigheden, zeer betrokken bij de dorpsgemeenschap.

Ik dank u voor het bezoeken van deze site en wens u veel kijk en leesplezier.

Caspar Koninkx

agatha4